Anúncios em Empregos

Destaques

HOMENS/MULHERES HANDA KENSA 2 TURNOS OU HIRUKIN TIRA 200MILX MES

HOMENS É MULHERES HANDA PERTO DO ROUND ONE DE HANDA PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA HANDA SÃO BEM VINDASINSPEÇÃO DE PEÇAS DE ALUMINIOHIRUKIN OU 2 TURNOS ( 8:30...

¥1,250
itempreiteira (0)

 

MULHERES BAITO EM TAKAHAMA DAS 14:00 AS 17:00 MEDIA DE 60 MIL X MES

MULHERES TAKHAMA BAITO NO BENTOYAPESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO SÃO BEM VINDASLAVAR, SEPARAR E GUARDAR OS RECIPIENTES DA MARMINTA14:00 - 17:001030 IENESJAPON...

¥1,030
itempreiteira (0)

 

MULHERES HEKINAN KENSA DE BORRACHA DIURNO LEVE, SENTADA TIRA 180MIL+-

MULHERES EM HEKINAN PERTO DO DONKI HOTTEPESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO SÃO BEM VINDAS INSPEÇÃO DE PEÇAS DE BORRACHA SERVIÇO LEVE É SENTADA DIURNO 8:00...

¥1,100
itempreiteira (0)

 

HOMENS HEKINAN EMPILHADEIRA 2 TURNOS 1600 TIRA ATE 370 MIL +-

HOMENS EM HEKINAN PERTO DO KINURA TUNEL O DO AKASHI KOENPESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO HANDA SÃO BEM VINDOSEMPILHADEIRA 2 TURNOS (8:00 - 17:00 / 21:00 - 6:00...

¥1,600
itempreiteira (0)

 

HOMENS HEKINAN MONTAGEM 2 TURNOS 1600 IENES MUITAS VAGAS 320MIL X MES

HOMENS EM HEKINAN PERTO DO AKASHI KOEN PESSOAS DEHEKINAN NISHIO ANJO TAKAHAMA HANDASÃO BEM VINDOS MONTAGEM DE ELETRÔNICOS2 TURNOS 8:00-17:00 / 21:00 - 6:00 1 ATÉ 4 ...

¥1,600
itempreiteira (0)

 

MULHERES CHIRYU PRENSA PART TIME OU TEIJI BASE MEDIA 168MIL

MULHERES EM CHIRYU PERTO DO APITA OU ESTAÇÃO DE CHIRYUPESSOAS DE KARIYA ANJO TOYOTA TOYOAKE CHIRYU SÃO BEM VINDASOP. DE  MÁQUINAS É INSPEÇÃO DE LIMPADOR DE PARA...

¥1,030
itempreiteira (0)

 

HOMENS ANJO OP. DE TORNO NC SÓ DIA ZANGYO TIRA ATE 300MIL+-

HOMENS EM ANJO PERTO DO HOSPITAL DE HEKINAN PESSOAS DEHEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJOSÃO BEM VINDASOP. DE MÁQUINAS DE TORNO  HIRUKIN  8:00 - 17:00 + 2-3 HORAS EXTRASJ...

¥1,300
itempreiteira (0)

 

MULHERES ANJO/KENSA PART TIME/MÃES OK 1100 IENES TIRA180MIL+-

MULHERES EM ANJO DIVISA COM HEKINAN PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJOSÃO BEM VINDASINSPEÇÃO DE PEÇAS DE TORNO DIURNO OU PART TIME  (8:00 - 17:00 / 9:00 - 15...

¥1,100
itempreiteira (0)

 

72 anúncios. Mostrando resultados de 1 a 20
NIHONGO80%~ ( KIKAI OPE / DANDORI )

✨ATARASHII SHIGOTO🚩HEKINANNISHIO,TAKAHAMA,ANJO,HANDA💪🏽OTOKO⚙KIKAI OPE ( KURUMA BUHIN ) + DANDORI🔊NIHONGO80%~ ( HANASHI DEKIRU HITO )HIRAGANA / KATAKANA ...

¥2,000
itsugiura (0)

 

1600YEN~ / OTOKO

🚩HEKINANNISHIO,TAKAHAMA,ANJO,TAKAHAMA💪🏽OTOKO🔊NIHONGO60%~ ( HANASHI DEKIRU HITO )🚧CHUUZOU ( TETSU TOKASHITE BUHIN TSUKURU )⏰2KOTAI 8:00-17:00🔄17:00-2:0...

¥2,000
itsugiura (0)

 

ARUBAITO / 3JIKAN

🗓3KAGETSU ARUBAITO🚩TAKAHAMAHEKINAN,ANJO,NISHIO💪🏽OTOKO🔊NIHONGO40% ( KANTAN NIHONGO )⏰14:00-17:00💰1H1030YEN👚SEIFUKU ARIMASU📞K.K. ITSUGIURA 08045...

¥1,030
itsugiura (0)

 

JIKAN ERABERU/1100YEN/KENSA

👶🏽JIKAN ERABUKOTO DEKIRU8:00/8:30/9:00~15:00/16:00/17:00🚩ANJOHEKINAN,NISHIO,TAKAHAMA🎗ONNA⚙KENSA ( KURUMA BUHIN )💰1H1100YEN➡EXEMPLO    1100×8h×20...

¥1,100
itsugiura (0)

 

1600~2000YEN / KUMITSUKE

👀KOJO KENGANU DEKIMASU🚩HEKINANNISHIO,TAKAHAMA,HANDA💪🏽OTOKO / ONNA🔊NIHONGO60%~ ( HANASHI DEKIURU HITO )⚙KURUMA BUHIN KUMITSUKE ( ENJIN MOTA- )⏰2KOTAI 8:...

¥2,000
itsugiura (0)

 

HOMENS HEKINAN FIAÇÃO DE CARROS 1600 2 TURNOS TIRA 370 MILX MES +-

HOMENS EM HEKINAN PERTO DO AKASHI KOEN PESSOAS DEHEKINAN NISHIO ANJO TAKAHAMA HANDASÃO BEM VINDOS MONTAGEM DE ELETRÔNICOS2 TURNOS 8:00-17:00 / 21:00 - 6:00 1 ATÉ 4 ...

¥1,600
tradutorait (0)

 

390,000YEN OK/LIFUTO/OTOKO

🚧LIFUTO NO SHIGOTO KEIKEN ARU HITO DAKEKOJO KENGAKU IKEMASU🚩HEKINANNISHIO,TAKAHAMA,ANJO💪🏽OTOKO🔊NIHONGO 60%~ ( HIRAGANA / KATAKANA YOMERU HITO )🚧LIFUTO +...

¥2,000
itsugiura (0)

 

HOMENS HEKINAN EMPILHADEIRA 2 TURNOS 1600 TIRA ATE 370 MIL +-

HOMENS EM HEKINAN PERTO DO KINURA TUNEL O DO AKASHI KOENPESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO HANDA SÃO BEM VINDOSEMPILHADEIRA 2 TURNOS (8:00 - 17:00 / 21:00 - 6:00...

¥1,600
tradutorait (0)

 

MULHERES HEKINAN KENSA DE BORRACHA DIURNO LEVE, SENTADA TIRA 180MIL+-

MULHERES EM HEKINAN PERTO DO DONKI HOTTEPESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO SÃO BEM VINDAS INSPEÇÃO DE PEÇAS DE BORRACHA SERVIÇO LEVE É SENTADA DIURNO 8:00...

¥1,100
tradutorait (0)

 

PURESU / KURUMA BUHIN

🚩CHIRYUTAKAHAMA,KARIYA,TOYOAKE,ANJO🎗ONNA🔊NIHONGO40%~ ( KANTAN NIHONGO )🔧PURESU ( KURUMA BUHIN )👶🏽JIKAN ERABUKOTO DEKIRU 8:00/8:30/9:00~15:00/16:10/17:1...

¥1,030
itsugiura (0)

 

BAITO MULHERES TAKAHAMA 2-3 HORAS POR DIA LIMPEZA DE COZINHA

BAITO MULHERES TAKAHAMA PERTO DA ESTAÇÃO DE MINATO TAKAHAMA PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO SAO BEM VINDASLIMPEZA DE COZINHA DE BENTOYA14:00- 17:00 ( PROBABI...

¥1,030
tradutorait (0)

 

HOMENS/MULHERES HANDA KENSA 2 TURNOS OU HIRUKIN TIRA 200MILX MES

HOMENS É MULHERES HANDA PERTO DO ROUND ONE DE HANDA PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA HANDA SÃO BEM VINDASINSPEÇÃO DE PEÇAS DE ALUMINIOHIRUKIN OU 2 TURNOS ( 8:30...

¥1,250
tradutorait (0)

 

HOMENS HEKINAN FUNDIÇÃO 1600 2 TURNOS TIRA 370MIL X MES

HOMENS EM HEKINAN PERTO DO KINURA TUNEL PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJO HANDA SÃO BEM VINDOSFUNDIÇÃO 2 TURNOS (8:00 - 17:00 / 21:00 - 6:00)JAPONÊS 30%1600...

¥1,600
tradutorait (0)

 

MULHERES ANJO KENSA DE TORNO HIRUKIN OU PATO TIME TIRA 180 MIL +-

MULHERES EM ANJO DIVISA COM HEKINAN PESSOAS DE HEKINAN NISHIO TAKAHAMA ANJOSÃO BEM VINDASINSPEÇÃO DE PEÇAS DE TORNO DIURNO OU PART TIME  (8:00 - 17:00 / 9:00 - 15...

¥1,100
tradutorait (0)

 

MULHERES CHIRYU PRENSA PART TIME OU HIRUKIN BASE MEDIA 168MIL

MULHERES EM CHIRYU PERTO DO APITA OU ESTAÇÃO DE CHIRYUPESSOAS DE KARIYA ANJO TOYOTA TOYOAKE CHIRYU SÃO BEM VINDASPRENSA DE LIMPADOR DE PARABRISAJAPONÈS 20% - 30%DIU...

¥1,000
tradutorait (0)

 

ANJO-ONNA-KANTAN KENSA

ANJO-HEKINAN-NISHIO TAKAHAMAONNA→KENSA8:00~17:009:00~15:001H.1,030YEN  3KAGETSU  ATO  1H.1,100YENGASOLIN   1km10YEN  3KAGETS U ato1,100yen090-6576-8750......SUZUK...

¥1,100
itsuzuki (0)

 

CHIRYU/ONNA/KIKAI OPE/KENSA

📍CHIRYU/KARIYA/ANJO/TOYOAKEONNA  PURESU  KIKAI  OPE/KENSA9:00~18:109:00~15:001H.1,030YEN  ZANGYO  25%GASOLIN  1km10YEN  1KAGETSU  MAX 5,000YENK.K  I  T090-65...

¥1,030
itsuzuki (0)

 

TAKAHAMA/ONNA/SENJO/ARUBAITO

🚩TAKAHAMA/HEKINAN//NISHIOONNA→BENTO  SENJO14:00~17:001H.1,030YENSUKOSHI  NIHONGO  HANASHI  DEKIRU  HITO  OKTSUME  NAGAI/NEIRU/YUBIWA/KOUSUI  ✖TAKAHAMA  MI...

¥1,030
itsuzuki (0)

 

HEKINAN/OTOKO-LIFUTO/2KO-TAI

🚩HEKINAN/NISHIO/TAKAHAMA/HANDALIFUTO......KYO-KYU/KONPO👷‍♂️OTOKO/2KO-TAI8:00~17:0021:00~6:00ZANGYO  0~4H🤑🤑1H.1,600YEN~ZANGYO/SHINYA/KYU-JITSU  25%NIHO...

¥2,000
itsuzuki (0)

 

HEKINAN OTOKO-ONNA/KUMITATE/KENSA/2KO-TAI

🚩HEKINAN-NISHIO-TAKAHAMA-HANDAOTOKO-ONNAKURUMA  BUHIN  KUMITATE/KENSA🚘2KO-TAI8:00~17:0021:00~6:00ZANGYO  0~4H1H.1,600YEN~ZANGYO/SHINYA/KYU-JITSU  25%NIHONGO  H...

¥2,000
itsuzuki (0)